Aviației Băneasa

Schimbarea impozitării în 2024 a contractelor de închiriere

Începând cu anul 2024, persoanele fizice care închiriază bunuri sau spații din patrimoniul personal vor fi supuse unor noi reguli de impozitare, în funcție de tipul de chiriaș și de sursa de venit. Aceste modificări au fost introduse prin Ordonanța de Urgență nr. 115/2023, care a adus și alte schimbări fiscale importante.

Impozitul pe venitul din chirii plătit de persoane juridice sau alte entități

Una dintre noutățile aduse de OUG 115/2023 este că persoanele juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidența contabilă și care închiriază bunuri sau spații de la proprietari persoane fizice vor avea obligația de a calcula, reține, declara și plăti impozitul pe venitul din chirii în numele acestora.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2024, chiriașii vor plăti proprietarilor suma netă de impozit, adică chiria stabilită prin contract diminuată cu impozitul calculat. Impozitul reținut va fi de 10% din venitul brut, după deducerea unei cheltuieli forfetare de 20%. Chiriașii vor depune lunar declarația 100 și vor plăti impozitul până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a plătit chiria. De asemenea, chiriașii vor depune anual declarația 205, până la data de 28 februarie a anului următor celui în care s-a plătit chiria, în care vor raporta sumele plătite și impozitul reținut pentru fiecare proprietar.

Această măsură are ca scop simplificarea procedurilor fiscale pentru proprietarii persoane fizice, care nu vor mai trebui să depună declarația unică pentru veniturile din chirii, ci vor primi un certificat de atestare a impozitului plătit de chiriași. Impozitul reținut de chiriași va fi impozit final, deci proprietarii nu vor mai putea solicita restituirea sau regularizarea acestuia.

Impozitul pe venitul din chirii plătit de persoane fizice

Pentru proprietarii persoane fizice care închiriază bunuri sau spații altor persoane fizice, nu se modifică modul de impozitare a veniturilor din chirii. Aceștia vor continua să depună declarația unică și să plătească impozitul pe venitul din chirii în două tranșe egale, până la 15 martie și 15 septembrie ale anului următor celui în care s-au obținut veniturile.

Impozitul pe venitul din chirii va fi de 10% din venitul net, care se determină prin scăderea din venitul brut a unei cheltuieli forfetare de 40%. Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părți, la care se adaugă valoarea cheltuielilor efectuate de chiriaș în sarcina proprietarului.

Proprietarii persoane fizice care închiriază bunuri sau spații altor persoane fizice vor avea, de asemenea, obligația de a înregistra contractele de închiriere la ANAF, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea sau modificarea acestora.

Impozitul pe venitul din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală

O altă categorie de venituri din cedarea folosinței bunurilor care se impozitează diferit începând cu 2024 este cea provenită din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală. Aceste venituri nu se mai încadrează în categoria veniturilor din chirii, ci în cea a veniturilor din activități independente.

Prin urmare, proprietarii persoane fizice care închiriază camere în scop turistic vor trebui să depună declarația unică și să plătească impozitul pe venitul din această activitate, care va fi de 10% din venitul net, după deducerea unei cheltuieli forfetare de 40%. De asemenea, aceștia vor trebui să plătească și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), dacă venitul net depășește un anumit prag.

Proprietarii persoane fizice care închiriază camere în scop turistic vor avea, de asemenea, obligația de a înregistra contractele de închiriere la ANAF, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea sau modificarea acestora.

Schimbarea impozitării în 2024 a contractelor de închiriere proprietari persoane fizice aduce atât avantaje, cât și dezavantaje pentru aceștia. Pe de o parte, proprietarii care închiriază bunuri sau spații persoanelor juridice sau altor entități vor fi scutiți de obligația de a depune declarația unică și de a plăti impozitul pe venitul din chirii, care va fi reținut la sursă de chiriași. Pe de altă parte, proprietarii care închiriază camere în scop turistic vor fi supuși unui regim fiscal mai complex, care presupune plata impozitului pe venitul din activități independente și a CASS.

HomeMe Estates

oferte închiriere

oferte vânzare

ImoBlog

WhatsApp