MoJo Apartments

Achiziționarea de apartamente noi cu taxare inversă

Taxarea inversă este un mecanism fiscal prin care obligația de plată a TVA este transferată de la furnizor la beneficiar, în anumite condiții prevăzute de lege. Acest mecanism se aplică și la achiziționarea de apartamente noi de la dezvoltatori imobiliari, dacă atât furnizorul, cât și beneficiarul sunt persoane juridice înregistrate în scopuri de TVA în România. În acest caz, factura emisă de furnizor nu va conține TVA, ci va purta mențiunea “taxare inversă”. Beneficiarul va trebui să își calculeze și să își plătească singur TVA-ul datorat, în funcție de cota aplicabilă.

Avantajele taxării inverse la achiziționarea de apartamente noi

Unul dintre avantajele taxării inverse la achiziționarea de apartamente noi este că beneficiarul nu trebuie să plătească TVA-ul în avans, ci doar la momentul declarării și plății obligațiilor fiscale. Acest lucru îi permite să își gestioneze mai bine fluxul de numerar și să evite costurile financiare asociate cu plata anticipată a TVA-ului.

Un alt avantaj al taxării inverse la achiziționarea de apartamente noi este că beneficiarul poate să își deducă TVA-ul plătit în aceeași perioadă fiscală în care îl declară, dacă îndeplinește condițiile de deducere prevăzute de lege. Astfel, el nu trebuie să aștepte recuperarea TVA-ului de la furnizor, ci își poate recupera imediat suma plătită ca TVA.

Dezavantajele taxării inverse la achiziționarea de apartamente noi

Unul dintre dezavantajele taxării inverse la achiziționarea de apartamente noi este că beneficiarul trebuie să își asume responsabilitatea calculării și plății corecte a TVA-ului, în conformitate cu legislația în vigoare. Dacă nu respectă aceste obligații, el se expune riscului de a fi sancționat de organele fiscale, cu amenzi și penalități.

Un alt dezavantaj al taxării inverse la achiziționarea de apartamente noi este că beneficiarul trebuie să verifice dacă furnizorul îndeplinește condițiile pentru a aplica acest mecanism, cum ar fi înregistrarea în scopuri de TVA, codul de înregistrare fiscală, certificatul de atestare fiscală etc. Dacă furnizorul nu îndeplinește aceste condiții, beneficiarul nu poate aplica taxarea inversă și trebuie să plătească TVA-ul furnizorului, fără a avea dreptul de deducere.

Taxarea inversă la achiziționarea de apartamente noi în România este un mecanism fiscal care prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje pentru beneficiarii persoane juridice. Acest mecanism le permite să își optimizeze fluxul de numerar și să își recupereze rapid TVA-ul plătit, dar le impune și o serie de obligații și responsabilități fiscale, pe care trebuie să le respecte cu rigurozitate. De aceea, este recomandat ca beneficiarii să se informeze bine înainte de a achiziționa un apartament nou cu taxare inversă și să solicite asistență profesională în caz de neclarități sau dificultăți.

HomeMe Estates

oferte închiriere

oferte vânzare

ImoBlog

WhatsApp