Acte necesare pentru vânzarea unui imobil

În cazul unui unui apartament actele necesare sunt:

Actele de identitate ale părților implicate (vânzător și cumpărător), precum și certificatele de căsătorie sau procurile de reprezentare, dacă este cazul.

Actele de proprietate asupra imobilului, care trebuie să fie autentice. Acestea pot fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, dovada de achitare integrală a prețului, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate sau certificat de moștenitor.

Documentația cadastrală, care cuprinde fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu, precum și încheierea de intabulare în Cartea Funciară.

Certificatul fiscal pe numele proprietarului, care atestă faptul că acesta este la zi cu plățile către Direcția de Impozite și Taxe Locale.

Certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor energetic atestat, care indică nivelul de consum de energie al imobilului.

Ultima factură de utilități și dovada plății acesteia, precum și o adeverință eliberată de asociația de proprietari, dacă e cazul, care confirmă că nu există datorii sau litigii legate de imobil.

În cazul unui teren, actele necesare sunt similare cu cele pentru un apartament, dar există și câteva diferențe, în funcție de tipul de teren (intravilan sau extravilan) și de scopul cumpărării (construire sau agricultură). În general, ai nevoie de următoarele acte:

Actele de identitate ale părților implicate (vânzător și cumpărător), precum și certificatele de căsătorie sau procurile de reprezentare, dacă este cazul.

Actele de proprietate asupra terenului, care trebuie să fie autentice și valide. Acestea pot fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, dovada de achitare integrală a prețului, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate sau certificat de moștenitor.

Documentația cadastrală, care cuprinde fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu, precum și încheierea de intabulare în Cartea Funciară.

Certificatul fiscal pe numele proprietarului, care atestă faptul că acesta este la zi cu plățile către Direcția de Impozite și Taxe Locale.

Certificatul de urbanism, din care să rezulte poziționarea și regimul de construire.

Adeverință de la primărie privind darea sau nu a terenului în arendă.

Ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităților aferente terenului, dacă este cazul.

HomeMe Estates

oferte închiriere

oferte vânzare

ImoBlog

WhatsApp